فرم درخواست انگیزه نامه

مقطع پیش رو که قصد ادامه تحصیل در آن دارید
دانشگاهی که قصد ادامه تحصیل در آن دارید
به سوالات زیر به فارسی در حد توان و تجربه شخص خودتان پاسخ دهید ۱. چرا به این رشته علاقه مند شدید ۲.چرا این دانشگاه و شهر را انتخاب کردید ۳. هدف شما پس از تحصیل در آلمان چیست و در حدود چند خط در مورد خودتون بنویسید